Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hình tứ diện đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng

Hình tứ diện đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng

  1. 4

  2. 3

  3. 5

  4. 6

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Hình tứ diện đều có 6 mặt phẳng đối xứng là: (BCP); (ADQ); (ABM); (CDN); (SAC); (BDR)

Chọn D

Hình tứ diện đều có 6 mặt phẳng đối xứng là: 

(BCP); (ADQ); (ABM); (CDN); (SAC); (BDR) 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh , biết , , S A B ⊥ S C D " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/JyazxOV3WLc4hiGVDHsm4Br4lpLHIP6xJwa69UTQuigIj8V6pAH0O4hrKjwHtv9s2UFhIW6d1djbXMb...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG