Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hình nón tròn xoay ngoại tiếp tứ diện đều cạnh a, có diện tích xung quanh là:

Hình nón tròn xoay ngoại tiếp tứ diện đều cạnh a, có diện tích xung quanh là:

  1. S subscript x q end subscript equals fraction numerator pi a squared over denominator 3 end fraction

  2. S subscript x q end subscript equals fraction numerator pi a squared square root of 2 over denominator 3 end fraction

  3. S subscript x q end subscript equals fraction numerator pi a squared square root of 3 over denominator 3 end fraction

  4. S subscript x q end subscript equals fraction numerator pi a squared square root of 3 over denominator 6 end fraction

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình lập phương có thể tích bằng 64. Tính diện tích toàn phần Stp của hình lập phương.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG