Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hình lăng trụ A BC . A ′ B ′ C ′ có đáy ABC là tam giác vuông tại A, A B = a , A C = 2 a .Hình chiếu vuông góc của A ′ lên mặt phẳng (ABC)là điểm I thuộc cạnh BC. Tính khoảng cách từ A tới mặt phẳng ( A ′ BC )

Hình lăng trụ  có đáy ABC là tam giác vuông tại A, . Hình chiếu vuông góc của  lên mặt
phẳng (ABC) là điểm I thuộc cạnh BC. Tính khoảng cách từ A tới mặt phẳng 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C Phương pháp Kẻ A H ⊥ BC , chứng minh A H ⊥ ( A ′ BC ) Cách giải: Trong (ABC) kẻ A H ⊥ BC ta có { A H ⊥ BC A H ⊥ A ′ I ( A ′ I ⊥ ( A BC ) ) ​ ⇒ A H ⊥ ( A ′ BC ) ⇒ d ( A ; ( A ′ BC ) ) = A H Xét tam giác vuông ABC có: A H = A B 2 + A C 2 ​ A B . A C ​ = a 2 + 4 a 2 ​ a .2 a ​ = 5 2 5 ​ a ​

Đáp án C

Phương pháp
Kẻ , chứng minh 

Cách giải:


Trong (ABC) kẻ  ta có

Xét tam giác vuông ABC có:

1

Câu hỏi tương tự

Hai bên sông A và B cách nhau 40 km. Cùng một lúc, một chiếc canô xuôi dòng từ A đến B và một chiếc bè cũng trôi từ A đên sB với vận tốc 3km/h. Sau khi đến B, canô quay về A ngay và gặp chiếc bè ở một...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG