Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hình lăng trụ có thể có số cạnh là số nào sau đây?

Hình lăng trụ có thể có số cạnh là số nào sau đây?

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Giả sử số đỉnh của đa giác đáy của lăng trụ là Khi đó số cạnh của 2 mặt đáy là và số cạnh bên của lăng trụ là Vậy số cạnh của lăng trụ là Ta thấy

Giả sử số đỉnh của đa giác đáy của lăng trụ là

Khi đó số cạnh của 2 mặt đáy là  và số cạnh bên của lăng trụ là

Vậy số cạnh của lăng trụ là  Ta thấy

1

Câu hỏi tương tự

Cho khối lăng trụ đứng có đáy là tam giác cân với , góc B A C ^ = 120 ° " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/nMjYywgcq4n7u7Fnysc34GcPJMXD267hX69o-uc3JcyBYQxgYx9k5MQyIdF1Dyo0SvM02lOhOh...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG