Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hình chóp tứ giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?

Hình chóp tứ giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?

  1. 2

  2. 1

  3. 4

  4. 3

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Có 4 mặt phẳng đối xứng

Có 4 mặt phẳng đối xứng

1

Câu hỏi tương tự

Cho tứ diện OABC có OA , OB và OC đôi một vuông góc (minh họanhư hình vẽ bên). Biết OA = OB = OC = a , khoảng cách từ điểm O đến mặt phẳng ( ABC) bằng:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG