Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hình chóp tứ giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?

Hình chóp tứ giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?

  1. 2

  2. 1

  3. 4

  4. 3

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Có 4 mặt phẳng đối xứng

Có 4 mặt phẳng đối xứng

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp có thể tích Gọi lần lượt là trung điểm của và là trọng tâm tam giác . Tính thể tích của khối chóp theo

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG