Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hình chóp tứ giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?

Hình chóp tứ giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?

  1. 3 mặt phẳng

  2. 1 mặt phẳng

  3. 2 mặt phẳng

  4. 4 mặt phẳng

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Đó là các mặt phẳng ( S A C ) , ( SB D ) , ( S H J ) , ( SG I ) với G,H,I,Jlà các trung điểm của các cạnh đáy dưới hình vẽ bên dưới.

Chọn D

Đó là các mặt phẳng với G,H,I,J là các trung điểm của các cạnh đáy dưới hình vẽ bên dưới.

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho tứ diện có các cạnh và đôi một vuông góc với nhau; , và . Gọi tương ứng là trung điểm các cạnh . Tính thể tích của khối tứ diện

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG