Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hình chóp S.ABC có và có chiều cao . Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC.

Hình chóp S.ABC có S A equals S B equals S C equals a square root of 3 và có chiều cao a square root of 2 . Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC.

  1. S subscript m c end subscript equals fraction numerator 9 a squared over denominator 2 end fraction

  2. S subscript m c end subscript equals fraction numerator 9 straight pi a squared over denominator 2 end fraction

  3. S subscript m c end subscript equals fraction numerator 9 straight pi a squared over denominator 4 end fraction

  4. S subscript m c end subscript equals fraction numerator 9 a squared over denominator 4 end fraction

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC suy ra . Gọi M là trung điểm của cạnh SA. Trong tam giác SAO kẻ đường trung trực của cạnh SA cắt cạnh SO tại I. Khi đó I là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC có bán kính Khi đó

Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC suy ra S O perpendicular left parenthesis A B C right parenthesis . Gọi M là trung điểm của cạnh SA. Trong tam giác SAO kẻ đường trung trực của cạnh SA cắt cạnh SO tại I. Khi đó I là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC có bán kính R equals I S equals fraction numerator S A. S M over denominator S O end fraction equals fraction numerator 3 a square root of 2 over denominator 4 end fraction

Khi đó S subscript m c end subscript equals fraction numerator 9 πa squared over denominator 2 end fraction

1

Câu hỏi tương tự

Cho các số thực dương a, b thoả: (a 2 + 4b 2 ) 2 + 3a 2 b 2 = 2(a 2 + b 2 )(a 2 + 2b 2 ).Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: P = b 3 a 3 + b 3 ​ + a 3 8 b 3 ​ + ab ( a 2 + 2 b 2 ) [ ( a + b ) 2 + 2 a ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG