Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hình chóp S.ABCcó diện tích đáy bằng S , chiều cao bằng h . Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC.Thể tích khối chóp S.GBC bằng

Hình chóp S.ABC có diện tích đáy bằng S , chiều cao bằng h . Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Thể tích khối chóp S.GBC  bằng
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C

Đáp án C

1

Câu hỏi tương tự

Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG