Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hình bát diện đều có bao nhiêu đỉnh?

Hình bát diện đều có bao nhiêu đỉnh?

  1. 8

  2. 12

  3. 10

  4. 6

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Dựa vào hình ta có số đỉnh của bát diện đề là 6.

Chọn D

Dựa vào hình ta có số đỉnh của bát diện đề là 6.

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian Oxyz, đường thẳng : △ : 1 x ​ = 1 y − 1 ​ = − 1 z ​ song song với mặt phẳng nào sau đây?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG