Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hình bát diện đều có bao nhiêu mặt?

Hình bát diện đều có bao nhiêu mặt?

  1. 6

  2. 9

  3. 4

  4. 8

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Hình bát diện đều có 6 đỉnh, 8 mặt, 12 cạnh.

Chọn D

Hình bát diện đều có 6 đỉnh, 8 mặt, 12 cạnh.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp có đáy là hình chữ nhật, tam giác vuông tại và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Biết mặt phẳng tạo với mặt phẳng đáy một góc Thể tích của khối chóp bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG