Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hình bát diện đều có bao nhiêu cạnh ?

Hình bát diện đều có bao nhiêu cạnh ?

  1. 10

  2. 16

  3. 14

  4. 12

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D. Hình bát diện đều có 12 cạnh.

Chọn D.

Hình bát diện đều có 12 cạnh.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác vuông tại , , A C B ^ = 60 ° " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/JD0tASQHfexaCRzm6LLA2QpspaEahdMsKshdwg1wFf8jPiuzjzJdQ8IMltBB4GNLZrC6ExoDkPD...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG