Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hình đa diện trong hình vẽ bên có bao nhiêu mặt?

Hình đa diện trong hình vẽ bên có bao nhiêu mặt?

  1. .6

  2. 12

  3. 11

  4. 10

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Từ hình vẽ, ta thấy hình đa diện trên có 12 mặt.

Chọn B

Từ hình vẽ, ta thấy hình đa diện trên có 12 mặt.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp có đáy là hình thang vuông tại và , . Tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy, góc giữa và mặt phẳng bằng sao cho . Tính thể tích khối chóp theo .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG