Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hình 2 biểu diễn A.Tia AB ; B. Tia BA ; C. Đường thẳng AB ; D. Đoạn thẳng AB.

Hình 2 biểu diễn

A.Tia AB ;

B. Tia BA ;

C. Đường thẳng AB ;

D. Đoạn thẳng AB. 

  1. Tia AB ; 

  2. Tia BA 

  3. Đường thẳng AB ;

     

  4. Đoạn thẳng AB.

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C.Đường thẳng AB ;

ĐÁP ÁN C. Đường thẳng AB ; 

1

Câu hỏi tương tự

Kết quả của phép tính x 12 :x ( x≠ 0) là A. x 12 B. x C. x 6 D. x 11

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG