Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hình 1 có A.6 tam giác ; B. 5 tam giác ; C. 4 tam giác ; D. 3 tam giác.

Hình 1 có

A.6 tam giác ;

B. 5 tam giác ;

C. 4 tam giác ;

D. 3 tam giác. 

  1. 6 tam giác 

  2. 5 tam giác 

  3. 4 tam giác  

  4. 3 tam giác. 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A.6 tam giác

ĐÁP ÁN A. 6 tam giác  

1

Câu hỏi tương tự

Số thỏa đẳng thức là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG