Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Họ nguyên hàm của hàm số f ( x ) = sin x − 1 là

Họ nguyên hàm của hàm số

R. Roboteacher73

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có ∫ f ( x ) dx = ∫ ( sin x − 1 ) dx = − cos x − x + C Chọn C

Ta có 

Chọn C

1

Câu hỏi tương tự

Họ nguyên hàm của hàm số f ( x ) = 5 x là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG