Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Họ nguyên hàm của hàm số y = 3 x ( x + cos x ) là

 Họ nguyên hàm của hàm số   

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Một chiếc xe đang chạy với vận tốc 100km/hthì đạp phanh dừng lại, vận tốc của xe giàm dần theo công thức v ( t ) = − 5000 t + 100 cho đến khi dừng lại. Hōi xe chạy thêm dược bao nhiêu mét thì dừng lai...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG