Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Họ nguyên hàm của hàm số f ( x ) = 4 x ( 1 + ln x ) là

Họ nguyên hàm của hàm số  là
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án D I = ∫ f ( x ) d x = ∫ 4 x ( 1 + ln x ) d x = ∫ 4 x d x + 4 ∫ x ln x d x + ∫ 4 x d x = 2 x 2 + C 1 ​ + ∫ x ln x d x = ∫ ln x d 2 x 2 ​ = 2 x 2 ​ ln x − ∫ 2 x 2 ​ . x 1 ​ d x = 2 x 2 ​ ln x − ∫ 2 x ​ d x = 2 x 2 ​ ln x − 4 x 2 ​ + C 2 ​ Suy ra I = 2 x 2 + 2 x 2 ln x − x 2 + C = 2 x 2 ln x + x 2 + C

Đáp án D

Suy ra 

1

Câu hỏi tương tự

Một oto dự định đi từ tỉnh A tới tỉnh B với tốc độ trung bình 40km/h. Lúc đầu oto đi với vận tốc đó, khi còn 60km nữa thì được nửa quãng đường AB, người lái xe tăng thêm tốc độ 10km/h trên quãng đường...

7

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG