Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Họ nguyên hàm của hàm số f(x) = sin x − 4x 3 là

Họ nguyên hàm của hàm số f(x) = sin x − 4x3

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn đáp án C Ta có

Chọn đáp án C

Ta có 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = x 3 − 3 x 2 + 4 ( 1 ) 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1). 2. Gọi d là đường thẳng đi qua điểm A(3; 4) và có hệ số góc là m. Tìm m để đường thẳng d cắt đồ th...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG