Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hỗn số viết dưới dạng phân số là: A. B. C. D.

Hỗn số negative 3 2 over 5 viết dưới dạng phân số là: 

A. fraction numerator negative 17 over denominator 5 end fraction

B. 17 over 5 

C. negative 6 over 5 

D. negative 13 over 5 

  1. fraction numerator negative 17 over denominator 5 end fraction 

  2. 17 over 5 

  3. negative 6 over 5 

     

  4. negative 13 over 5 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. PHƯƠNG PHÁP Muốn viết hỗn số về dạng phân số ta lấy phần nguyên nhân với mẫu số của phần phân số rồi cộng với tử số của phần phân số làm tử số, mẫu số là mẫu số của phần phân số. Tổng quát: Cách giải: Ta có:

ĐÁP ÁN A. fraction numerator negative 17 over denominator 5 end fraction 

PHƯƠNG PHÁP 

Muốn viết hỗn số về dạng phân số ta lấy phần nguyên nhân với mẫu số của phần phân số rồi cộng với tử số của phần phân số làm tử số, mẫu số là mẫu số của phần phân số.

Tổng quát: a b over c equals fraction numerator a cross times c plus b over denominator c end fraction 

Cách giải:

Ta có:  negative 3 2 over 5 equals negative fraction numerator 5 cross times 3 plus 2 over denominator 5 end fraction equals negative 17 over 5  

4

Câu hỏi tương tự

Cho x 1 + x 2 + x 3 + ... + x 2011 = 0 và x 1 + x 2 = x 3 + x 4 = ... = x 2009 + x 2010 = 2. Tính x 2011

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG