Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số y=sinx đồng biến trên khoảng

Hàm số y=sinx đồng biến trên khoảng

R. Robo.Ctvx2

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Ta có hàm số y=sinx là hàm số tuần hoàn với chu kì 2 π , và đồng biến trên khoảng ( − 2 π ​ ; 2 π ​ ) nên cũng đồng biến trên khoảng ( − 2 π ​ + 10 π ; 2 π ​ + 10 π ) hay ( 2 19 π ​ ; 2 21 π ​ ) . Mà ( 2 19 π ​ ; 10 π ) ⊂ ( 2 19 π ​ ; 2 21 π ​ ) . Vậy hàm số y=sinx đồng biến trên khoảng ( 2 19 π ​ ; 10 π ) .

Chọn B

Ta có hàm số y=sinx là hàm số tuần hoàn với chu kì , và đồng biến trên khoảng  nên cũng đồng biến trên khoảng  hay .

.

Vậy hàm số y=sinx đồng biến trên khoảng .

1

Câu hỏi tương tự

Phương trình cot 3=cotx có các nghiệm là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG