Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số y = nghịch biến trên khoảng (1; 3) khi m bằng:

Hàm số y = 1 third x cubed minus 1 half left parenthesis m plus 1 right parenthesis x squared plus m x space plus 2016 nghịch biến trên khoảng (1; 3) khi m bằng:
 

  1. 1

  2. 2

  3. 3

  4. 4

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Thầy Quang phát thưởng cho 60 bạn học sinh giỏi trong nhóm HỌC SINH THẦY QUANG BABY , trong đó có 14 em trùng tên . Sắp xếp 60 em một cách ngẫu nhiên thành một hàng ngang . Tính xác xuất để 14 em trùn...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG