Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số y = nghịch biến trên khoảng (1; 3) khi m bằng:

Hàm số y = 1 third x cubed minus 1 half left parenthesis m plus 1 right parenthesis x squared plus m x space plus 2016 nghịch biến trên khoảng (1; 3) khi m bằng:
 

  1. 1

  2. 2

  3. 3

  4. 4

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, mặt bên SAD là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh SB, BC, CD. Chứng minh AM vuông ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG