Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số y = f(x) = Trong các mệnh saumệnh đề sai là:

Hàm số y = f(x) = fraction numerator x squared plus 2 x plus 2 over denominator x plus 1 end fraction Trong các mệnh sau mệnh đề sai là:
 

  1. Hàm số f(x) nghịch biến [-2;0]
     

  2. Hàm số tăng trong khoảng (0;+infinity

  3. . Hàm số đạt cực đại tại x = -2
     

  4. Hàm số đạt cực tiểu tại x = 0
     

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

​​​​​ Cho hàm số y = f ( x ) có đồ thị như hình vẽ: Hàm số y = f ( x ) có mấy cực trị?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG