Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số y = f(x) = Trong các mệnh saumệnh đề sai là:

Hàm số y = f(x) = fraction numerator x squared plus 2 x plus 2 over denominator x plus 1 end fraction Trong các mệnh sau mệnh đề sai là:
 

  1. Hàm số f(x) nghịch biến [-2;0]
     

  2. Hàm số tăng trong khoảng (0;+infinity

  3. . Hàm số đạt cực đại tại x = -2
     

  4. Hàm số đạt cực tiểu tại x = 0
     

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Biết M ( 0 ; 2 ) , N ( 2 ; − 2 ) là các điểm cực trị của đồ thị hàm số y = f ( x ) = ax 3 + bx 2 + cx + d .Tính giá trị biểu thức f ( − 2 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG