Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số y= - x 2 - 3x 2 + 4 có đồ thị (C). Gọi d là tiếp tuyến tại M (C).Khi đó d có hệ số góc lớn nhất khi M có tọa độ?

Hàm số y= - x2 - 3x2 + 4 có đồ thị (C). Gọi d là tiếp tuyến tại M element of(C). Khi đó d có hệ số góc lớn nhất khi M có tọa độ?
 

  1. (-1,2)

  2. (1,0)

  3. (0,4)

  4. (-2,0)

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, AB = a. Gọi I là trung điểm của AC. Biết hình chiếu của S lên mặt phẳng ABC là điểm H thỏa mãn B I = 3 I H và góc giữa hai mặt phẳng (SAB); ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG