Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số f ( x ) xác định và liên tục trên đoạn [-2;3]và có bảng biến thiên như hình vẽ sau: Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số f ( x ) trên đoạn [-2;3] bằng

Hàm số xác định và liên tục trên đoạn [-2;3] và có bảng biến thiên như hình vẽ sau:


Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn [-2;3] bằng

  1. 6

  2. 4

  3. 5

  4. 3

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án D

Đáp án D

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a, mặt bên SAB là tam giác cân nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy A SB = 12 0 ∘ .Tính thể tích mặt cầu (S) ngoại tiếp hình chóp.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG