Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số y = ( 3 − x ) π xác định khi và chỉ khi

Hàm số   xác định khi và chỉ khi

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số lũy thừa với số mũ không nguyên nên: 3 − x > 0 ⇔ x < 3

Hàm số lũy thừa với số mũ không nguyên nên: 
 

1

Câu hỏi tương tự

Một tổ có 10 học sinh. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra 2 học sinh từ tổ đó để giữ hai chức vụ tổ trưởng và tổ phó.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG