Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số y = ( 3 − x ) π xác định khi và chỉ khi

Hàm số   xác định khi và chỉ khi

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số lũy thừa với số mũ không nguyên nên: 3 − x > 0 ⇔ x < 3

Hàm số lũy thừa với số mũ không nguyên nên: 
 

1

Câu hỏi tương tự

Cho s ố ph ứ c z = 5 − 2 i . T ì m s ố ph ứ c .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG