Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số với , đạt giá trị nhỏ nhất tại ( nguyên dương, phân số tối giản). Khi đó bằng

Hàm số y equals 4 over x plus fraction numerator 9 over denominator 1 minus x end fraction space với 0 less than x less than 1 space , đạt giá trị nhỏ nhất tại x equals a over b space ( a comma b space nguyên dương, phân số a over b space tối giản). Khi đó a plus b bằng

  1. 4

  2. 139

  3. 141

  4. 7

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Theo BĐT CAUCHY – SCHAWARS: , trong đó các số Vì nên và Từ đó Suy ra khi .

Theo BĐT CAUCHY – SCHAWARS:   ,

trong đó các số  

 nên  và

Từ đó  

Suy ra  khi .

2

Câu hỏi tương tự

Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của bất phương trình ?

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG