Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số f ( x ) = ∣ ∣ ​ x 2 + 1 x ​ − m ∣ ∣ ​ (với m là tham số thực) có nhiều nhất bao nhiêu điểm cực trị?

Hàm số  (với m là tham số thực) có nhiều nhất bao nhiêu điểm cực trị?

  1. 2

  2. 3

  3. 5

  4. 4

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án D Xét hàm số g ( x ) = x 2 + 1 x ​ − m , TX Đ : R Ta có g ′ ( x ) = ( 1 + x 2 ) 2 1 − x 2 ​ ; g ′ ( x ) = 0 ⇔ [ x = 1 x = − 1 ​ Bảng biến thiên Từ bảng biến thiên ta có hàm số y y = g ( x ) luôn có hai điểm cực trị. Xét phương trình g ( x ) = 0 ⇔ x 2 + 1 x ​ − m = 0 ⇔ m x 2 − x + m = 0 ,phương trình này có nhiều nhất hai nghiệm. Vậy hàm số f ( x ) có nhiều nhất bốn điểm cực trị.

Đáp án D

Xét hàm số 

Ta có 

Bảng biến thiên 

Từ bảng biến thiên ta có hàm số y  luôn có hai điểm cực trị.
Xét phương trình , phương trình này có nhiều
nhất hai nghiệm.
Vậy hàm số có nhiều nhất bốn điểm cực trị.
 

1

Câu hỏi tương tự

Xét các số phức z thỏa mãn ( z + i ) ( z + 2 ) là số thuần ảo. Trên mặt phẳng tọa độ, tập hợp tất cả các điểm biểu diễn số phức z là một đường tròn có bán kính bằng

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG