Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số y = x 4 + a x 3 + b x 2 + 1 đạt giá trị nhỏ nhất tại x = 0 . Giá trị nhỏ nhất của biểu thức S = a+b là

Hàm số  đạt giá trị nhỏ nhất tại . Giá trị nhỏ nhất của biểu thức S = a+b là

  1. 2

  2. 0

  3. -2

  4. -1

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có : f ( x ) ≥ f ( 0 ) , ∀ x ∈ R ⇔ x 4 + a x 3 + b x 2 ≥ 0 ⇔ x 2 ( x 2 + a x + b ) ≥ 0 , ∀ x ∈ R ⇔ x 2 + a x + b ≥ 0 , ∀ x ∈ R ⇔ △ ≤ 0 ⇔ a 2 − 4 b ≤ 0 ⇔ b ≥ 4 a 2 ​ Khi đó: S = a + b ≥ a + 4 a 2 ​ = ( 1 + 2 a ​ ) 2 − 1 ≥ − 1 , ∀ a . Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi { b = 4 a 2 ​ 1 + 2 a ​ = 0 ​ ⇔ { b = 1 a = − 2 ​ . Vậy min S = − 1 , khi a = − 2. b = 1 .

Ta có :

Khi đó: .

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi .

Vậy , khi .

1

Câu hỏi tương tự

Trong các hình sau, hình nào là hình chóp cụt?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG