Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số y = − x 4 + 2 m x 2 + 1 đạt cực tiểu tại x = 0 khi:

Hàm số  đạt cực tiểu tại  khi:

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: y ′ = − 4 x 3 + 4 m x ; y ′′ = − 12 x 2 + 4 m Hàm số đạt cực tiểu tại x = 0 ⇒ y ′ ( 0 ) = 0 . Thỏa mãn ∀ m . Mặt khác để hàm số đạt cực tiểu tại x = 0 ⇒ y ′′ ( 0 ) > 0 ⇔ m > 0 .

Ta có: 

Hàm số đạt cực tiểu tại . Thỏa mãn .

Mặt khác để hàm số đạt cực tiểu tại .

1

Câu hỏi tương tự

Tìm nguyên hàm J = ∫ x 2 cos ( 2 x ) d x

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG