Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số y = x − ln ( 2 x − 3 ) nghịch biến trên khoảng

Hàm số   nghịch biến trên khoảng

  

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện: x > 2 3 ​ Ta có: y = x − ln ( 2 x − 3 ) ⇒ y ′ = 1 − 2 x − 3 2 ​ y ′ = 0 ⇒ x = 2 5 ​

Điều kiện: 

Ta có:

 

1

Câu hỏi tương tự

Bên trong hình vuông cạnh a, dựng hình sao bốn cánh đều như hình vẽ (các kích thước cần thiết cho như ở trong hình). Tính thể tích V của khối tròn xoay sinh ra khi quay hình sao đó quanh trục Ox.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG