Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số y = x 3 + 3 x 2 nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

Hàm số nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C Tập xác định: D = R y ′ = 3 x 2 + 6 x , y ′ = 0 ⇔ 3 x 2 + 6 x = 0 ⇔ [ x = − 2 x = 0 ​ Bảng biến thiên: − ∞ 0

Đáp án C

Tập xác định: D = R


Bảng biến thiên:

                                                                        0

1

Câu hỏi tương tự

Hàm số y = lo g 5 ​ ( 4 x − x 2 ) có tập xác định là:

169

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG