Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số y = 2018 − x 2 ​ nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây?

Hàm số  nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Tập xác định: D = [ 0 ; 2018 ] Bảng biến thiên: Hàm số nghịch biến trên khoảng (1009;2018) . Do đó hàm số nghịch biến trên (1010;2018).

Tập xác định: 

Bảng biến thiên:

Hàm số nghịch biến trên khoảng (1009;2018) . Do đó hàm số nghịch biến trên (1010;2018).

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S.ABCD , tứ giác ABCD đáy là hình thang vuông tại A và B, SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD) . Biết AB = 2CD = 2AD . Mệnh đề nào sau đây sai?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG