Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số y = x 4 − 2 x 2 + 1 nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

Hàm số  nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Ta có: y ′ = 4 x 3 − 4 x , y ′ = 0 ⇒ 4 x 3 − 4 x = 0 ⇔ ⎣ ⎡ ​ x = 0 x = 1 x = − 1 ​ . Bảng biến thiên Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số nghịch biến trên khoảng ( − ∞ ; − 1 ) .

Chọn D

Ta có: 

Bảng biến thiên

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số nghịch biến trên khoảng 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số với là tham số thực. Với giá trị nào của tham số thì thỏa mãn ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG