Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số y = x 4 − 4 x 2 + 3 nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

Hàm số   nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Tập xác định: D = R Ta có: y ′ = 4 x 3 − 8 x = 4 x ( x 2 − 2 ) y ′ = 0 ⇔ 4 x ( x 2 − 2 ) = 0 ⇔ [ x = 0 x = ± 2 ​ ​ Bảng xét dấu y' Từ bảng xét dấu suy ra hàm số nghịch biến trên khoảng ( 0 ; 2 ​ )

Tập xác định: 

Ta có: 

Bảng xét dấu y'

Từ bảng xét dấu suy ra hàm số nghịch biến trên khoảng 
 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như sau: Hàm số y = f ( x ) nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG