Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số y = x 3 − 3 x 2 + 2 nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

Hàm số  nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

  1.  và 

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Ta có: y ′ = 3 x 2 − 6 x = 3 x ( x − 2 ) , y ′ = 0 ⇔ [ x = 0 x = 2 ​ Bảng biến thiên Từ bảng biến thiên: Hàm số nghịch biế trên khoảng ( 0 ; 2 )

Chọn A

Ta có: 

Bảng biến thiên 

Từ bảng biến thiên: Hàm số nghịch biế trên khoảng 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số đạt cực tiểu tại điểm , và đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng . Tính .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG