Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số y = x 3 + 3 x 2 nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

Hàm số nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

R. Roboteacher73

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Tập xác định: D = R Ta có Bảng biến thiên: Vậy hàm số nghịch biến trên khoảng ( − 2 ; 0 ) Chọn A

Tập xác định:

Ta có

table attributes columnalign right left right left right left right left right left right left columnspacing 0em 2em 0em 2em 0em 2em 0em 2em 0em 2em 0em end attributes row cell straight y to the power of straight prime equals 3 straight x squared plus 6 straight x end cell row cell straight y to the power of straight prime equals 0 not stretchy left right double arrow open square brackets table attributes columnspacing 1em end attributes row cell straight x equals 0 end cell row cell straight x equals negative 2 end cell end table close end cell end table

Bảng biến thiên:

Vậy hàm số nghịch biến trên khoảng

Chọn A

2

Câu hỏi tương tự

Cho h à m s ố y = f ( x ) c ó b ả ng x é t dấ u c ủ a đạ o h à m nh ư sau M ệ nh đề n à o d ướ i đâ y đú ng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG