Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số y = x 2 e x nghịch biến trên khoảng nào?

Hàm số  nghịch biến trên khoảng nào?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Tập xác định: D = R y = x 2 e x ⇒ y ′ = 2 x e x + x 2 e x = x e x ( 2 + x ) y ′ = 0 ⇔ [ x = 0 x = − 2 ​ Bảng biến thiên Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số nghịch biến trên ( − 2 ; 0 )

Chọn A

Tập xác định: 

Bảng biến thiên

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số nghịch biến trên 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = x 3 + mx 2 + 1.∀ m  = 0 luôn tồn tại đường thẳng (d) đi qua hai điểm cực đại, cực tiểu của đồthị hàm số và (d) có phương trình:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG