Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số y = x 4 − 2 x 2 đồng biến trên khoảng

 Hàm số  đồng biến trên khoảng 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

4

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = x 3 − m x 2 − m 2 x + 8. Có bao nhiêu giá trị m nguyên để hàm số có điểm cực tiểu nằm hoàn toàn phía bên trên trục hoành?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG