Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số y = x 4 − 4 x 3 đồng biến trên khoảng

Hàm số  đồng biến trên khoảng

  1.  

R. Robo.Ctvx4

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Ta có y ′ = 4 x 3 − 12 x 2 = 4 x 2 ( x − 3 ) Vậy hàm số y = x 4 − 4 x 3 đồng biến trên ( 3 ; + ∞ )

Chọn B

Ta có

Vậy hàm số  đồng biến trên

42

Câu hỏi tương tự

Đường sinh của một khối nón có độ dài bằn 2a và hợp với đáy một góc 6 0 ∘ Thể tích của khối nón đó bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG