Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số y = − x 3 + 3 x 2 − 2 đồng biến trên khoảng

Hàm số  đồng biến trên khoảng

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: TXĐ: D = R BBT: Vậy hàm số đồng biến trên (0;2).

Ta có: TXĐ: 

BBT:

Vậy hàm số đồng biến trên (0;2).

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có AB=a, AD=2avà AA'=3a.Tính bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ACB’D’.

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG