Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số y = − x 1 ​ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Hàm số  đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

TXĐ: D = R \ { 0 } Vậy hàm số đồng biến trên ( − ∞ ; 0 ) và ( 0 ; + ∞ ) . Suy ra hàm số đồng biến trên ( 1 ; + ∞ )

TXĐ: 

Vậy hàm số đồng biến trên . Suy ra hàm số đồng biến trên 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh a. Hình chiếu của S trên mặt phẳng (ABCD) trùng với trung điểm của cạnh AB. Cạnh bên S D = 2 3 a ​ .Tính thể tích khối chóp S.ABCDtheo a.

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG