Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số y = x 3 − 3 x đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Hàm số  đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

TXĐ: D = R BBT Vậy hàm số đã cho đồng biến trên các khoảng ( − ∞ ; − 1 ) v a ˋ ( 1 ; + ∞ )

TXĐ: 

BBT

Vậy hàm số đã cho đồng biến trên các khoảng

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số nghịch biến trên khoảng

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG