Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số y = x 4 − 2 x 2 đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?

Hàm số  đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: Bảng biến thiên: Suy ra hàm số đồng biến trên các khoảng ( − 1 ; 0 ) và ( 1 ; + ∞ )

Ta có:

Bảng biến thiên:

Suy ra hàm số đồng biến trên các khoảng  và 

1

Câu hỏi tương tự

Một kĩ sư được nhận lương khởi điểm là 8.000.000 đồng/tháng. Cứ sau 2 năm lương mỗi tháng của kĩ sư đó được tăng thêm 10% so với mức lương hiện tại. Tính tổng số tiền T (đồng) kĩ sư đó nhận được sau 6...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG