Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số y = x 3 − 3 x đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?

Hàm số đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?

R. Roboteacher73

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Tập xác định của hàm số D = R Ta có Bảng biến thiên Từ bảng biến thiên ta thấy hàm số đồng biến trên khoảng ( − 2018 ; − 2 ) Chọn A

Tập xác định của hàm số

Ta có straight y to the power of straight prime equals 3 straight x squared minus 3 not stretchy rightwards double arrow straight y to the power of straight prime equals 0 not stretchy left right double arrow straight x equals plus-or-minus 1

Bảng biến thiên

Từ bảng biến thiên ta thấy hàm số đồng biến trên khoảng

Chọn A

1

Câu hỏi tương tự

Tìm c á c kho ả ng đồ ng bi ế n c ủ a h à m s ố y = x 3 − 3 x 2 + 1

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG