Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số nào trong các hàm số sau đây có bảng biến thiên phù hợp với hình bên?

Hàm số nào trong các hàm số sau đây có bảng biến thiên phù hợp với hình bên?

  1. y equals log subscript 2 x

  2. y equals open parentheses 1 half close parentheses to the power of x

  3. y equals log subscript 1 half end subscript x

  4. y equals 2 to the power of x

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số có bảng biến thiên đề cho có tập xác định và nghịch biến trên . +) Hàm số và hàm số có tập xác định là Loại A và C . +) Hàm số đồng biến trên (cơ số lớn hơn 1) Loại D . +) Hàm số nghịch biến trên (cơ số nhỏ hơn 1) Chọn B

Hàm số có bảng biến thiên đề cho có tập xác định D equals straight real numbers  và nghịch biến trên straight real numbers .

+) Hàm số y equals log subscript 2 x  và hàm số y equals log subscript 1 half end subscript x  có tập xác định là open parentheses 0 semicolon plus infinity close parentheses rightwards double arrow Loại AC.

+) Hàm số y equals 2 to the power of x  đồng biến trên straight real numbers  (cơ số lớn hơn 1)rightwards double arrowLoại D.

+) Hàm số y equals open parentheses 1 half close parentheses to the power of x  nghịch biến trên straight real numbers  (cơ số nhỏ hơn 1)rightwards double arrowChọn B

1

Câu hỏi tương tự

Tập xác định của hàm số là?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG