Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số nào trong các hàm số sau đây có bảng biến thiên phù hợp với hình bên ?

Hàm số nào trong các hàm số sau đây có bảng biến thiên phù hợp với hình bên ?

  1. begin mathsize 18px style y equals log subscript 2 x end style

  2. begin mathsize 18px style y equals open parentheses 1 half close parentheses to the power of x end style

  3. begin mathsize 18px style y equals log subscript 1 half end subscript x end style

  4. begin mathsize 18px style y equals 2 to the power of x end style

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số có bảng biến thiên đề cho có tập xác định và nghịch biến trên . Hàm số và hàm số có tập xác định là Loại A và C . Hàm số đồng biến trên (cơ số lớn hơn 1) Loại D . Hàm số nghịch biến trên (cơ số nhỏ hơn 1) Chọn B

Hàm số có bảng biến thiên đề cho có tập xác định begin mathsize 18px style D equals straight real numbers end style  và nghịch biến trên begin mathsize 18px style straight real numbers end style .

  • Hàm số begin mathsize 18px style y equals log subscript 2 x end style  và hàm số  begin mathsize 18px style y equals log subscript 1 half end subscript x end style  có tập xác định là  begin mathsize 18px style open parentheses 0 semicolon plus infinity close parentheses end style begin mathsize 18px style rightwards double arrow end style  Loại AC.
  • Hàm số begin mathsize 18px style y equals 2 to the power of x end style  đồng biến trên begin mathsize 18px style straight real numbers end style  (cơ số lớn hơn 1) begin mathsize 18px style rightwards double arrow end style Loại D.
  • Hàm số begin mathsize 18px style y equals open parentheses 1 half close parentheses to the power of x end style  nghịch biến trên begin mathsize 18px style straight real numbers end style  (cơ số nhỏ hơn 1) begin mathsize 18px style rightwards double arrow end style Chọn B

1

Câu hỏi tương tự

Ông A vay ngân hàng 200 triệu đồng với lãi suất 1%/tháng. Ông ta muốn hoàn nợ cho ngân hàng theo cách sau: Sau đúng một tháng kể từ ngày vay, ông bắt đầu hoàn nợ, hai lần hoàn nợ liên tiếp cách nhau đ...

9

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG