Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số nào sau đây đồng biến trên ?

Hàm số nào sau đây đồng biến trên straight real numbers ?

  1. y equals open parentheses 3 over straight pi close parentheses to the power of x

  2. y equals open parentheses fraction numerator straight pi over denominator square root of 2 plus square root of 3 end fraction close parentheses to the power of x

  3. y equals open parentheses fraction numerator square root of 2 plus square root of 3 over denominator 3 end fraction close parentheses to the power of x

  4. y equals open parentheses fraction numerator square root of 3 over denominator 2 end fraction close parentheses to the power of x

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Quan sát đồ thị ta thấy dáng đồ thị là của hàm số bậc bốn trùng phương (loại A, B). Dễ thấy nên .

Quan sát đồ thị ta thấy dáng đồ thị là của hàm số bậc bốn trùng phương (loại A, B).
Dễ thấy limit as x rightwards arrow plus-or-minus infinity of equals negative infinity nên a less than 0.
 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = x 4 − 6 x 2 + 4 x + 6 1. Chứng minh hàm số có ba điểm cực trị 2. Viết phương trình parabol (P) đi qua 3điểm cực trị ấy

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG