Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số nào sau đây đồng biến trên khoảng ( − ∞ ; + ∞ ) .

 Hàm số nào sau đây đồng biến trên khoảng .
 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Loại đáp án A và C là hai hàm số phân thức bậc nhất trên bậc nhất. Loại đáp án B vì y ′ = − 3 x 2 − 3 < 0 , ∀ x ∈ R Vậy: Hàm số đồng biến trên khoảng ( − ∞ ; + ∞ ) là: y = x 3 + x

Loại đáp án A và C là hai hàm số phân thức bậc nhất trên bậc nhất.

Loại đáp án B vì 
Vậy: Hàm số đồng biến trên khoảng  là: 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đồ thị Với giá trị nào của tham số thì đồ thị có tiệm cận đứng?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG