Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số nào sau đây đồng biến trên khoảng ( − ∞ ; + ∞ ) ?

Hàm số nào sau đây đồng biến trên khoảng ?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

suy ra hàm số nghịch biến trên ( − ∞ ; 2 ) ; ( 2 ; + ∞ ) loại A . + Hàm số y = − x 3 − 3 x ⇒ y ′ = − 3 x 2 − 3 < 0 , ∀ x ∈ R suy ra nghịch biến trên khoảng ( − ∞ ; + ∞ ) loại B. suy ra hàm số đồng biến trên ( − ∞ ; − 3 ) ; ( − 3 ; + ∞ ) loại C . + Hàm số y = x 3 + x ⇒ y ′ = 3 x 2 + 1 > 0 , ∀ x ∈ R suy ra đồng biến trên khoảng ( − ∞ ; + ∞ ) , Nhận D .

suy ra hàm số nghịch biến trên  loại A .

+ Hàm số   suy ra nghịch biến trên khoảng  loại B.

suy ra hàm số đồng biến trên loại C .

+ Hàm số   suy ra đồng biến trên khoảng , Nhận D .

2

Câu hỏi tương tự

Cho khối lăng trụ ABCD.A’B’C’D’ có đáy ABCD là hình vuông. Hình chiếu vuông góc của A trên mặt phẳng (ABCD) là trung điểm của AB, góc giữa mặt phẳng (A’CD) và mặt phẳng (ABCD) là 6 0 ∘ . Thể tích khối...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG