Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số nào sau đây là một nguyên hàm của hàm số A. B. C. D.

Hàm số nào sau đây là một nguyên hàm của hàm số y equals I n space x ?

A. y equals 1 over x

B. y equals x plus x space I n space x

C. y equals I n space x

D. y equals x space I n space x minus x

  1.  y equals 1 over x

  2. y equals x plus x space I n space x

  3. y equals I n space x

  4. y equals x space I n space x minus x

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng D.

Đáp án đúng D. y equals x space I n space x minus x

 

1

Câu hỏi tương tự

Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số để phương trình có ba nghiệm thực phân biệt là khoảng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG